ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲೇಡೀಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಮಹಿಳಾಕಾಲೇಜು
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ನ್ಯಾಕ್ಸಂಸ್ಧೆಯಿಂದ  ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯಮಾನ್ಯತೆಪಡೆದಿದೆ , ಯುಜಿಸಿಅತ್ಯುತ್ತಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿರುವಕಾಲೇಜುಎಂದುಗುರುತಿಸಿದೆ
|

::

Check Emails

 
 
   
 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಮತ್ತುಮೂಲಸೌಕರ್ಯ - Student Welfare
 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ

 • ಎಸ್‌. ಸಿ / ಎಸ್‌. ಟಿ
 • ಪೋಸ್ಟ್ಮೆಟ್ರಿಕ್
 • ಸಂಚಿಹೊನ್ನಮ್ಮವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
 • ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್
 • ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿಮತ್ತುಬೋಧಕಮತ್ತುಬೋಧಕೇತರಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದಶುಲ್ಕಸಹಾಯ
 • ಎಸ್‌ಎಸ್‌

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಮತ್ತುಸಮಾಲೋಚನೆ

 • ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
 • ವೃತ್ತಿಪರಸಲಹೆಗಾರರಿಂದಆಪ್ತಮತ್ತುಸಮೂಹಸಮಾಲೋಚನೆ

ಆರೋಗ್ಯರಕ್ಷಣೆ

 • ವಿಶ್ರಾಂತಕೊಠಡಿ
 • ತುರ್ತುಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿವೈದ್ಯರಿಗೆಕರೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪ್ರತಿಮಹಡಿಯಲ್ಲಿಪ್ರಥಮಚಿಕಿತ್ಸಾಸೌಲಭ್ಯ
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆವಾರ್ಷಿಕಆರೋಗ್ಯತಪಾಸಣೆ
 • ಸ್ಯಾನಿಟರಿಪ್ಯಾಡ್ವಿತರಣಾಯಂತ್ರ
 
       
 
ABOUT MLAFGCW

 • History of MLA
 • About MLAFGCW
 • Vision & Mission
 • Management Members
 • QUICK LINKS

 • Courses
 • Application Form
 • Eligibility
 • EVENTS

 • Cultural Events
 • Sports Events
 • Other Events
 • OTHER LINKS

 • Placements
 • Contact Us
 • Alumni
 • CONTACT US

  Phone No.: 080 23469202
  Fax. No: 080 23469202
  Email: mlafgcw@rediffmail.com
  Website: www.mlafgcw.org

   
  © Malleswaram Ladies’ Association First Grade College for Women | All Right Reserved | Designed & Maintained by Nitamicrotek