ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲೇಡೀಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಮಹಿಳಾಕಾಲೇಜು
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ನ್ಯಾಕ್ಸಂಸ್ಧೆಯಿಂದ  ಮರುಮೌಲ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯಮಾನ್ಯತೆಪಡೆದಿದೆ , ಯುಜಿಸಿಅತ್ಯುತ್ತಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿರುವಕಾಲೇಜುಎಂದುಗುರುತಿಸಿದೆ
|

::

 
 
   
 
ದೃಷ್ಟಿ &  ಮಿಷನ್
 
ದೃಷ್ಟಿ

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನೈಜತೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವತ್ತ ಶ್ರಮಿಸುವ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ.

ಮಿಷನ್

ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ. ಸಮಾಜದ ಸಮರ್ಥ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ

MLAFGCW ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳು

 • ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ
 • ಸಹವರ್ತಿ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
 • ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್

ಉದ್ದೇಶ

 • ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು
  • ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸಲು.
  • ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.
  • ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು.
 • ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದು.
  • ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು.
  • ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು.
  • ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು
 • ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಆಧಾರಿತ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದು.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೋಧನೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕೀಕರಣ, ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ನೀತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


 
       
 
ABOUT MLAFGCW

 • History of MLA
 • About MLAFGCW
 • Vision & Mission
 • Management Members
 • QUICK LINKS

 • Courses
 • Application Form
 • Eligibility
 • EVENTS

 • Cultural Events
 • Sports Events
 • Other Events
 • OTHER LINKS

 • Placements
 • Contact Us
 • Alumni
 • CONTACT US

  Phone No.: 080 23469202
  Fax. No: 080 23469202
  Email: mlafgcw@rediffmail.com
  Website: www.mlafgcw.org

   
  © Malleswaram Ladies’ Association First Grade College for Women | All Right Reserved | Designed & Maintained by Nitamicrotek